نمایشگاه بین المللی مصالح ساختمانی بین المللی شهر ویتنام هوشی مین 2020 2020
نمایشگاه بین المللی مصالح ساختمانی بین المللی شهر ویتنام هوشی مین 2020 2020
نمایشگاه بین المللی ساختمان و دکوراسیون بین المللی ساختمان و معماری Architect'20 Expo 2020
نمایشگاه بین المللی ساختمان و دکوراسیون بین المللی ساختمان و معماری Architect'20 Expo 2020
Aquatherm Almaty 2020
Aquatherm Almaty 2020
نمایشگاه معماری IAB 2019
نمایشگاه معماری IAB 2019
نمایشگاه تایوان 2019 @ Indonesia Surabaya
نمایشگاه تایوان 2019 @ Indonesia Surabaya
نمایشگاه تایوان 2019 (اندونزی)
نمایشگاه تایوان 2019 (اندونزی)
Archidex 2019
Archidex 2019
ACETECH 2018
ACETECH 2018
HD Expo 2018
HD Expo 2018
Archidex 2018
Archidex 2018