0759-9S-79CP

دوش نوار گرد


مفهوم طراحی حمام دستی همه کاره به محصولی منجر می شود که ترکیبی از عملکرد و زیبایی شناسی است. این یک مفهوم طراحی کلی تر را اتخاذ می کند و در صورت خواست می تواند با سایر محصولات مطابقت داشته باشد. شکل مربع شکل ضخیمی دارد و به آن احساس آرامش و زیبایی می بخشد.

رنگ: کروم

  • Chrome

به اشتراک بگذارید


1. روکش دوش باید باز شود و پیچ فقط پس از شل کردن پیچ با پیچ گوشتی می تواند برای تمیز کردن خارج شود.
2. لطفاً پوشش دوش را برای مدت زمانی برطرف کنید تا در خروجی آب تأثیر نگذارد.
۳- مواد آبکاری مس است. آبکاری سطح به مدت 5 سال تضمین شده و از استاندارد آبکاری آمریکایی ASTM SC2 عبور کرده و آزمایش اسپری نمکی 96 ساعت است.

پایین بارگیری

0759-9S-79CP Specification

0759-9S-79CP Specification

0759-9S-79CP Installation

0759-9S-79CP SketchUp