0875-9S-79CP

دوش دست


مفهوم طراحی حمام دستی همه کاره به محصولی منجر می شود که ترکیبی از عملکرد و زیبایی شناسی است. این یک مفهوم طراحی کلی تر را اتخاذ می کند و در صورت خواست می تواند با سایر محصولات مطابقت داشته باشد. شکل مربع با شکل ضخیم ، زیبایی آرام را اضافه کنید

رنگ: کروم

  • Chrome

به اشتراک بگذارید


1. دوش دستی با توجه به نیاز کاربر می تواند با شیر چک و فیلم صرفه جویی در آب نصب شود.
2. تست CASS اسپری نمک سطح آبکاری شده پلاستیکی به مدت 4 ساعت.
3. مطابق با حداکثر 2.2GPM جریان آب.

پایین بارگیری

0875-9S-79CP Specification

0875-9S-79CP Specification

0875-9S-79CP Installation

0875-9S-79CP SketchUp