0876-9S-79CP

دوش دست


مفهوم طراحی حمام دستی همه کاره به محصولی منجر می شود که ترکیبی از عملکرد و زیبایی شناسی است. این یک مفهوم طراحی کلی تر را اتخاذ می کند و در صورت خواست می تواند با سایر محصولات مطابقت داشته باشد. شکل گرد دارای شکل ضخیمی است تا زیبایی آرام داشته باشد.

رنگ: کروم

  • Chrome

به اشتراک بگذارید


1. آزمایش اسپری نمک سطح آبکاری پلاستیک CASS به مدت 4 ساعت.
2. مطابق با حداکثر 2.2GPM جریان آب.
3. حمام دستی با شیر کنترل و فیلم صرفه جویی در مصرف آب با توجه به نیاز کاربر قابل نصب است.

پایین بارگیری

0876-9S-79CP Specification

0876-9S-79CP Specification

0876-9S-79CP Installation

0876-9S-79CP SketchUp