0808-9S-79CP

دوش گرد دستی (پنج مرحله)


مفهوم طراحی حمام دستی همه کاره به محصولی منجر می شود که ترکیبی از عملکرد و زیبایی شناسی است. این یک مفهوم طراحی کلی تر را اتخاذ می کند و در صورت خواست می تواند با سایر محصولات مطابقت داشته باشد. شکل گرد شکل ضخیمی دارد و باعث ایجاد حس آرامش و زیبایی می شود ؛ آب خروجی پنج مرحله ای هنگام استفاده از دوش گرفتن در بدن ، لذت های چندگانه را برای کاربران به ارمغان می آورد.


رنگ: کروم

  • Chrome

به اشتراک بگذارید


1. محصول را می توان به طور مستقیم پس از خرید استفاده کرد

2- روش اسپری دوش پنج مرحله ای به کاربران این امکان را می دهد تا با توجه به نیاز خود تغییر متفاوتی ایجاد کنند


پایین بارگیری

0808-9S-79CP Specification

0808-9S-79CP Specification