6818-55-80CP

مجموعه فریم های زیر بغل (C / C300mm)


بدنه مربع نمادی از ثبات ، عزت ، خطوط عقلانی و زاویه های دقیق برای دستیابی به ارزش اتصال آن است.

رنگ: کروم

  • Chrome

به اشتراک بگذارید


1. آبکاری کروم مس
2. استاندارد آبکاری ASTM SC2 آمریکا
3. بار: 100 ㎏f

پایین بارگیری

6818-55-80CP Overview

6818-55-80CP Specification

6818-55-80CP Installation

6818-55-80CP SketchUp

 6818-55-80CP CAD