6860-55-81CP

گروه فریم Crest C / C 300mm


سنگریزه های به ظاهر معمولی ، سنگ های گرد و ظریف هستند که از طریق تجمع طولانی مدت می توانند تشکیل شوند. با روشن شدن سادگی سنگریزه ها ، صفحه بک گراند سری 6860 طراحی شگرف را ذخیره می کند و زیبایی واقعی را به شکل ساده ایجاد می کند.

رنگ: کروم

  • Chrome

به اشتراک بگذارید


1. آبکاری کروم مس
2. استاندارد آبکاری ASTM SC2 آمریکا
3. بار: 100㎏f

پایین بارگیری

6860-55-81CP Overview

6860-55-81CP Specification

6860-55-81CP Installation

6860-55-81CP SketchUp

 6860-55-81CP CAD