سریال خوش شانس 7

مفهوم طراحی

دانه ها ، منبع بی پایان همه چیزها ، نه همه بذرها خوش شانس جوانه زنی و رشد هستند .هر دانه جوانه زده نمادی از امید و خوشبختی است.

خروجی شیر آب سری Lucky 7 مانند ساقه یک گیاه است ، گویی که در حال رشد است ؛ ایده طراح مانند خورشید است به گونه ای که شیوه جذب این دانه های IDEA و گلدهی و باروری از جهات مختلف تغییر کرده است. پاشیدن آب متراکم مانند گلبرگ هایی که از کنار آن عبور می کنند ، مردم را به یادشان می آورد که از منابع آبهای گرانبها گرامی دارند.

سری Lucky 7 نه تنها می تواند فضای خانه را تزئین کند ؛ بلکه می تواند شانس افراد را به ارمغان بیاورد ، امید ایجاد کند و شادی را نیز ذخیره کند.

معرفی سریال خوش شانس 7

محصولات سری بیشتر Lucky 7

اطلاعات به محصول