سریال های طبیعت

مفهوم طراحی

شیرآلات سری طبیعت بیانگر تصور نامحدود طراح از زندگی است.

با مشاهده موجودات مختلف ، خطوط تولید مشخص شده و مفاهیم رشد بی نظمی و مرسیستم توضیح داده شده است.

دستگیره یک ظاهر طراحی شده مبتکرانه مانند پرتاب لمس زندگی با دستان خود است.

معرفی سریال های طبیعت

محصولات سری Nature بیشتر

اطلاعات به محصول